Dutch Nordic Team, afdeling skispringen

Het Dutch Nordic Team is aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

Welkom op de officiele Dutch Nordic Team website

Archief - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Dutch Nordic Ski jumping Team Februari 2006

Beste Sporters, leden

Met deze nieuwsbrief willen wij een ieder op de hoogte brengen van de zaken die de afgelopen 2 maanden hebben plaats gevonden.

1. Oprichting van de vereniging
Op 24 januari zijn de statuten van de vereniging “Dutch Nordic Team“ ondertekend. Deze naam zal ook worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bovengenoemde naam is een algemene naam. Het is de bedoeling dat per discipline die zich in de toekomst eventueel aansluit een specifieke toevoeging te doen. Intern zullen we de naam “Dutch Nordic Ski jumping Team” hanteren.

2. Wedstrijden
In de afgelopen maanden hebben onze leden aan een aantal wedstrijden deelgenomen in Duitsland en Polen met niet onverdienstelijke resultaten. Vermeldenswaard zijn een eerste prijs voor Lara Thomae op de 30 m schans in Zakopane en een 8ste plaats voor Jermo Ribbers in de Deutsche Schüler Cup op de 40 m schans (Ruhestein). Verder hebben Max, Jermo, Thomas en Oldrik onder bezielende leiding van Robert en Ignat prima resultaten laten zien in de Lotos Cup in Zakopane, waar een internationaal sterk deelnemersveld aanwezig was.

3. Talentendag
In samenwerking met de Nederlandse Ski Vereniging organiseren wij op zaterdag 18 maart a.s. een talentendag voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar op de skibaan Nieuwegein. Tussen 11.00 en 13.00 uur kunnen kinderen kennismaken met deze fantastische sport. Zie ook www.wintersport.nl. De talentendag wordt georganiseerd door Rémo met Niels en Ignat als trainers. Evenals voorgaande jaren zullen vervolgtrainingen worden aangeboden in Soesterberg en Bergschenhoek. Graag willen wij van de gelegenheid gebruikmaken om jullie te vragen op deze talentendag aanwezig te zijn. De evaluatie van de sporters zal helaas niet kunnen plaatsvinden, omdat Horst niet aanwezig kan zijn.

4. Evaluatie van de sporters
Verschillende ouders hebben ons de afgelopen weken gevraagd hoe en wanneer de evaluatie van de sporters zal plaatsvinden. In overleg met Horst worden criteria opgesteld voor beoordeling van de sporters en de eventuele toelating/verwijdering uit het kader. Het idee is nu om in april een evaluatie daaraan te koppelen. We zoeken nu naar een datum, waarop de trainers aanwezig kunnen zijn.

5. Planning zomer 2006
Op dit moment zijn we al in overleg met Horst en Konrad om de zomerplanning op te stellen. We hopen de planning uiterlijk begin april gereed te hebben. Op dit moment zijn er al een paar ideeën naar voren gekomen. Het eerste idee, dat momenteel nader wordt uitgewerkt, is de aanwezigheid van onze sporters in de periode (9 tot en met 23 juni) dat de het Nederlands elftal in Hinterzarten is. We willen daar een wedstrijd organiseren, die naar ook een brede aandacht van de pers en sponsors zal moeten trekken. Horst, Jan Hoefnagels en Stefan Antonissen werken dit verder uit.

Het tweede idee is om in de zomervakantie als vereniging een trainingskamp te organiseren los van de NSkiV bijvoorbeeld in Zakopane. Dit trainingskamp willen we dan zodanig opzetten, dat ook voldoende ruimte wordt geboden om naast skispringen ook andere activiteiten te kunnen ondernemen. In hoeverre dit realiseerbaar is hangt af van de bereidheid van ouders om hieraan te willen deelnemen, het vinden van een gekwalificeerde trainer, het wedstrijd- en trainingsprogramma van de NSkiV en het kosten-niveau. Wij houden jullie op de hoogte.

7. Website en communicatie
Gertjan van der Aalst heeft inmiddels een demo van een nieuwe website opgezet. De komende periode gaat de website gevuld worden. Gertjan zal naar verwachting een beroep doen op de commissieleden en sporters om de content voor de website aan te leveren.

8. Skispringers in beeld
De afgelopen periode is er in de media diverse malen aandacht besteed aan skispringen. Thomas en John afgelopen week op TV bij BNV. De resultaten van Oldrik in de LOTOS Cup in Zakopane zijn vermeld in de lokale Barneveldse krant. Daarnaast worden er artikelen over Max geschreven in het maandblad van Vereniging Sport Utrecht en in “Amersfoort NU”.

9. Normen en waarden
In de afgelopen periode hebben wij als Bestuur de nodige aandacht moeten besteden aan onsportief gedrag, ruzies en pesterijen tussen de kinderen onderling. Onnodig om te zeggen dat dergelijk gedrag uitermate ongewenst is. Hierdoor willen een aantal ouders momenteel hun kinderen niet meer laten meerijden of alleen meesturen met de groep. Inmiddels hebben Horst en Konrad met het Bestuur overlegd. In gezamenlijk overleg hebben we besloten, dat wij verwachten dat pesterijen direct bij de trainers worden gemeld hetzij door de ouders hetzij door de kinderen. Bij duidelijk aanwijsbaar verwijtbaar gedrag van de sporters zal in het uiterste geval tot uitsluiting van trainingen worden overgegaan. Dit is natuurlijk niet de oplossing. De oplossing is dat de kinderen zelf beseffen dat pesten niet kan, dat ze gezamenlijk een team vormen en dat alleen gezamenlijk “skispringen Nederland” tot een succes kan worden gemaakt.

Wij willen de ouders vragen om deze problematiek met de sporters te bespreken en indien wij als bestuur genoodzaakt zijn om in te grijpen ook ons te steunen en de klachten serieus te nemen. Verder zullen we ons als Bestuur inzetten om het teamgevoel verder te bevorderen en ook de begeleiding bij de trainingskampen uit te breiden.

10. Agenda
Activiteit, wanneer
Commissieavond (skibaan Soesterberg), 28 februari
Training Menzenschwand (schüler, basisgroep), 3-5 maart
Wedstrijd Blasiwald (kader), 3-5 maart
Wedstrijd Menzenschwand k 15 ,30 (schüler, basisgroep), 11-12 maart
Talentendag (skibaan Nieuwegein), 18 maart
Evaluatie sporters, April

Met vriendelijke groeten,

John, Peter en Rémo

 

Email webmaster