Dutch Nordic Team, afdeling skispringen

Het Dutch Nordic Team is aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

Welkom op de officiele Dutch Nordic Team website

Archief - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Dutch Nordic Ski jumping Team December 2006

Na eigenlijk alweer een (te) lange tijd komt hier dan toch eindelijk op de valreep onze laatste nieuwsbrief van 2006.

Het is een zeer bewogen jaar geweest met ontzettend veel inzet van iedereen die bij de vereniging betrokken is. Ouders hebben weer veel kilometers mogen maken en de trainers hebben dit jaar de resultaten mogen aanschouwen van hun onvermoeibare inzet.

Wedstrijden succes en bekendheid,

Dit jaar hebben wij op diverse wedstrijden en trainingsbijeenkomsten ons visitekaartje afgegeven. Wij zijn op de wedstrijden langzamerhand een echte tegenstander aan het worden, halen keer op keer de top 10, en zelfs zo nu en dan een van de eerste drie plaatsen.
Voor alle sporters die dit hebben neergezet is vanuit het bestuur van onze vereniging, maar ook zeker vanuit de Nskiv, grote bewondering. KLASSE !!!

Ik wil graag kort terugkijken naar het laatste jaar, met daarbij hier en daar een toelichting indien nodig.

Algemene ledenvergadering en bestuur,

Na de algemene ledenvergadering van april was er een kleine bestuurswisseling. Peter van Toledo werd vervangen door onze enige echte Harry Beukema in de functie van secretaris van de vereniging. Harry heeft zich zijn nieuwe positie zeer snel eigen gemaakt en is niet meer weg te denken uit het bestuursteam. Voor het komende jaar zijn er weer vele uitdagingen waar hij zich aan mag meten.

Harry, complimenten en bedankt.

Verbetering en onze nieuwe trainingsopzet,

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om het zwaartepunt van de training in de zomer te leggen. Vandaar dat wij na april heel veel in Meinerzhagen hebben getraind. Met de vereniging van Meinerzhagen hebben wij goede afspraken kunnen maken over gebruik van kleedruimte en schans. Ook de trainingstijden werden op elkaar aangepast, waarmee een goede basis is gelegd voor de komende jaren.
De samenwerking zal verder uitgroeien in organisatie van onderlinge training en wedstrijden.
De eerste wedstrijd heeft inmiddels al in het afgelopen najaar plaatsgevonden.

Ook zijn er door het jaar heen weer diverse wedstrijden georganiseerd voor alle disciplines. Hierbij hebben wij gemerkt dat onze sporters met steeds betere resultaten terugkomen en groeien in hun kwaliteiten. Het is ook belangrijk om op te merken dat wedstrijden een belangrijke aanvulling vormen op de training.

Een ander belangrijke uitbreiding is de training die wij kunnen aanbieden in Nederland. Wij mogen daarbij in het bijzonder Niels en Ignat van harte danken voor hun ideeën en inzet.
In het begin hadden wij slechts training in Bergschehoek. Nu hebben wij training op diverse locaties in Nederland. Een enorme aanvulling daarop is de training in Biddinghuizen waar Ignat onze sporters zelfs de kunst van het langlaufen aan het bijbrengen is!

Wij hopen dat jullie allemaal gebruik maken van deze trainingsmogelijkheden en wij zullen vanuit het bestuur proberen, binnen de mogelijkheden, hier zoveel mogelijk aandacht aan te besteden en daar waar mogelijk de kwaliteit en kwantiteit uit te breiden. Ideeën zijn natuurlijk van harte welkom.

Nieuwe trainer,

Wij verwelkomen onze nieuwe trainer Sebastiaan Tielmann. Hij is een buitengewone waardevolle aanvulling in onze vereniging ! Iedereen heeft hem al live in actie mogen zien waarbij in het bijzonder zijn grote snelheid van traplopen in Meinerzhagen opgemerkt is. Wij wensen jou heel veel succes en vele prijzen met onze sporters.

Materiaal vernieuwing en nieuwe procedures,

2006 stond in het teken van vernieuwing en uitbreiding van onze skimaterialen. Onder de vakkundige leiding en coördinatie van Birgitte hebben wij een grote slag gemaakt. Pakken zijn vermaakt en vernieuwd, schoenen beoordeeld op bruikbaarheid en een aantal nieuwe paren aangeschaft.
Horst heeft weer veel bijgedragen met zijn netwerk bij de fabrikanten, waardoor wij weer veel nieuwe ski’s hebben gekregen.
Ook Ignat is niet vergeten, hij heeft nu zelfs zijn eigen onderdelendoos (!), waarmee hij als een professionele monteur menigmaal de sporters weer op weg kon helpen.
De skibindingen, vaak een van de duurdere onderdelen, hebben onze aandacht. Vele ouders hebben de beslissing genomen om dit deel zelf aan te schaffen. De reden hiervoor is dat daarbij ook voor een (nog) betere kwaliteit kan worden gekozen. Ons advies aan nieuwe leden zal dan ook zijn dit voorbeeld te volgen. Er ligt een concept voor een soort via-via rubriek, waarbij persoonlijk aangeschaft materiaal kan worden aangeboden. Hierbij gaan de persoonlijke materiaalkosten aanzienlijk naar beneden.

Graag wil ik in dit kader het volgende onder jullie aandacht brengen, dus ook onze heren trainers graag uw aandacht voor de aangescherpte materiaalprocedures:

Bij reparatie, vervanging of noodzaak tot aanschaf, dient men zich in verbinding te stellen met het hoofd van de materialencommissie, in de persoon van Birgitte Beukema. Zij zal beslissen of het verzoek gehonoreerd kan worden en zorgt dan voor de verdere afhandeling. Onderling ruilen van materialen is NIET toegestaan zonder overleg.
Ook wanneer materiaal bij de trainers vandaan komt, al dan niet nieuw aangeboden door sponsoren, gaat EERST naar de materialencommissie. Al het materiaal is en wordt geregistreerd op gebruiker. Voor ons als vereniging een noodzaak om e.e.a. te administreren en indien noodzakelijk personen er op te kunnen aanspreken als er slecht met het ter beschikking gestelde materiaal wordt omgegaan.
Dit is de enige manier om te komen tot een kwalitatief goede materiaalvoorraad en een eerlijke verdeling, zodat datgene ook terecht komt bij diegene die het op dat moment ook nodig heeft.

Materiaal wat de vereniging toekomt (bijvoorbeeld jassen) en wat niet volgens bovenstaande procedure is aangeboden, zal worden ingenomen.

Afsluitend is belangrijk om op te merken dat materiaal wat van de talenten komt (Nskiv) en of trainers, en in de vereniging terugvloeit voor verder gebruik, ook moet worden beoordeeld of aangebrachte logo’s van sponsoren door een verenigingslid mag worden gedragen.

Werving en selectie,

Reeds eerder genoemd zijn de inspanningen om nieuwe sporters te werven. Afgelopen jaar hebben wij 2 open-dagen gehad. De eerste die gehouden werd in Nieuwegein was veelbelovend, maar heeft helaas geen nieuwe leden opgeleverd.
De tweede dag in Hoofddorp heeft een hoop positieve reacties opgeleverd. Inmiddels zijn de vervolg-uitnodigingen de deur uit en hopen wij op een grote instroom van nieuwe sporters. Ook komend jaar is het houden van open-dagen een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur. Mochten jullie vrienden familie of bekenden actief willen laten kennismaken met de skispringsport is dat mogelijk. Na overleg met een van onze trainers zoeken wij naar een gelegenheid om dit te verzorgen.

Financiële hoofdbrekers,

Op financieel gebied lopen de zaken naar verwachting. Dit jaar heeft zich de mogelijkheid voorgedaan om deels in aanmerking te komen voor het Sport Stimulering Fonds.(SSF). Dit geeft de vereniging op termijn wat meer financiële bewegingsvrijheid.
Sponsering heeft nog geen resultaten opgeleverd en op dat gebied moeten wij zien hoe wij ons beleid betreffende de werving moeten optimaliseren. Hier ligt nog een hoop werk voor de sponsorcommissie.

De contributie is nu grotendeels binnen op een paar uitzonderingen na. Voor diegenen die zich hier aangesproken voelen: maak dit graag zo snel mogelijk in orde. Onze wintertraining staat nu voor de deur, en dat betekend weer een hoop onkosten!!!
Wat de prognose voor de contributie bijdrage zal zijn voor volgend vereniging jaar is nog niet bepaald. In de loop van januari zal op financieel gebied e.e.a. worden geëvalueerd ter voorbereiding van de vaststelling contributie jaar 2007/2008. Hierin zal training zoals die zich nu ontwikkeld worden meegenomen. Ook de werving van nieuwe leden en het verloop in ons huidige leden bestand. Het is de bedoeling om medio maart een datum te bepalen voor een algemene ledenvergadering die begin april zal worden gehouden.

Verzekeringen en een nieuwe crash-polis,

Ik ben al geruime tijd in onderhandeling met de Nskiv en diverse andere verzekeraars voor een goede verzekering voor onze sporters. Iedereen heeft nu een verzekering via de Nskiv lopen ( werelddekking) die naar het zich nu laat aanzien niet volledig voorziet in onze specifieke wensen. Wij zijn nu eenmaal een zeer uitzonderlijke groep!
De wens was dat bij het uitgaan van deze nieuwsbrief er ook een kant-en-klaar pakket zou kunnen worden aangeboden. Helaas vergt de zorgvuldigheid meer voorbereiding en zal dit pas begin januari mogelijk zijn. Ik kom daar zo snel mogelijk op terug.

Verloop en herstel,

Inmiddels hebben twee leden afscheid genomen van onze sport. Menno en Sofie hebben te kennen gegeven niet langer te willen doorgaan.

Wij wensen jullie veel plezier en succes op een nieuw sportief terrein.

Domingo is goed aan het herstelen na zijn bijzondere crash. Je hebt iedereen wel enorm laten schrikken!!!! Het is fijn om te horen dat het zo voorspoedig gaat. Laten wij hopen dat 2007 toch nog de mogelijkheid biedt dat jij weer kan beginnen met schansspringen. Sterkte!!

Website en externe communicatie,

Onze website gaat steeds meer zijn ware vorm aannemen, alleen moet er meer input van content komen. Het is per slot van rekening het visite kaartje van onze vereniging naar buiten toe. Schroom dus niet en overval Gert-Jan met alle mogelijke content zodat onze site wat meer gaat leven.
In dit perspectief is ook het streven van het bestuur om met meer regelmaat een nieuwsbrief uit te geven.

Wedstrijd naam nieuwsbrief,

Graag willen wij die nieuwsbrief dan ook een leuke naam geven. Dus aan alle sporters: laat in de komende kerstvakantie jullie fantasie zijn gang gaan en verzin een ontzettend te coole naam voor deze nieuwsbrief.
Diegene die de winnende naam verzint krijgt een leuke attentie!! Ideeën inleveren bij de penningmeester.


Graag wil ik namens Harry en John iedereen bedanken en heel fijne kerstdagen en een gelukkig en succesvol 2007 toe te wensen.

Remo de Wolf
Penningmeester.

 

Email webmaster